לקוחות החברה

(לחצו על כותרת תחום פעילות על מנת לראות את רשימת הלקוחות)


נשר מפעלי מלט ישראליים - הסבת המפעלים ממזוט לפחם
נשר מפעלי מלט ישראליים - תוספת קו יבש ליצור מלט ברמלה
נשר מפעלי מלט ישראליים - החלפת שלושה כבשנים רטובים בקו יבש חדש ברמלה
נשר מפעלי מלט ישראליים - החלפת כבשנים רטובים בקו יבש בחיפה
בתי זיקוק לנפט - הקמת מרכז כח וחום חדש בבית הזיקוק בחיפה
פוספטים בנגב - מכרה פוספט בזהר ומפעלים נלווים
עירית קרית מוצקין - ההשפעות הסביבתיות שתהיינה פעילות הנוכחית על השכונה המוצעת נוה גנים
חב. מבני תעשיה - ניטרול וטיפול בפסולת תעשיתית רעילה ברמת חובב
רשות הנמלים - פריקת פחם בנמל חיפה
רשות הנמלים - שינוע פחם ואחסונו בנמל אשדוד
בית זיקוק לנפט - פצחן קטליטי בבית הזיקוק
כרמל אולפינים - הקמת מפעל ליצור פוליפרופילן
רם תעשיות - הוספת תנור קשת ומכונת יציקה רצופה למפעל הערגול
גלעם - תעשיות עמילן וגלוקוזה
מ. מ. רמת השרון - מחלף הכפר הירוק
קליל - הקמת מפעל אלומניום בכרמיאל
אשקוגן - הקמת תחנת כח המבוססת על דיזל גנרטורים ומתקן התפלה באשדוד
קליל - הקמת בית יציקה במפעל האלומיניום בכרמיאל
אופקי אנרגיה - הקמת תחנת כח בהספק MW10 בא. ת. גליל תחתון
אופקי אנרגיה - תחנת כח 370MW ברמת חובב
אנגל בע"מ - בניית שכונת מגורים במתחם האיצטדיון בקריית חיים
מ.מ.מ. - מטמנת דודאים
כרמל אולפינים - הקמת מתקן רציף ליצור פוליסטירן
אינטל - הקמת מפעל חדש בקרית גת
מרכז מסחרי - שוק פ"ת
בית זיקוק חיפה - הפעלה מחדש של מז"ג 1
בית זיקוק חיפה - מתקן פירום קטליטי רציף
חיפה כימיקלים - הוספת דוד קיטור
סלעית האדומים - הקמת מפעל ליצור תערובת אספלט בא. ת. אשדוד
אינטל - הקמת מפעל נוסף בהר חוצבים בירושלים
מ.מ מודיעין עילית - תחנת כח "חשמל לשבת"
דלק תשתיות - טורבינות גז מחזור משולב במתקן ההתפלה באשקלון
רשות שדות התעופה - מתקן טיהור שפכים ומאגר קולחים
פז נכסים - הקמת בנין משרדים בתחנת הדלק בשד' ההגנה בחיפה
רשות הנמלים - פיתוח עורף נמל חיפה
אנגל בע"מ - דיור מוגן בקרית אליעזר
בז"ן - תסקיר השפעה על הסביבה, תב"ע מתחם בית הזיקוק
נשר מפעלי מלט ישראליים - הרחבת המחצבה ברמלה
מפעל נשר ברמלה - תחנת כח בקוגנרציה 80MW
נילית - תחנת כח MW22 על בסיס דיזל גנרטורים עם השבת אנרגיה
בז"ח - הקמת מתקן איזומריזציה
כאו"ל - הקמת מתקן ליצור פוליפרופילן
מנהל מקרקעי ישראל - הקמת ישוב לשבט התראבין

הרחבה דרומית של מתקן טיפול ביולוגי במפעל ביוסויל- החברה לשירותי איכות הסביבה
מפעל ניר חדרה - תחנת כח במחזור משולב בהספק 400MW 
דליה אנרגיות - תחנת כח 870MW במחזור סגור בצפית
אשדוד אנרגיה - תחנת כח בקוגנרציה בהספק 80 MW
רמת נגב אנרגיה - תחנת כח בקוגנרציה 130MW במפעל מכתשים
תחנת כח רמת גבריאל - תחנת כח מחזור משולב בקוגנרציה 70MW במפעל נילית
תחנת כח 360 מגהוואט - צומת אנרגיה

תחנת כח 70 מגהוואט - במפעל סוגת

מכתשים - הרחבת מתקן ליצור פונגצידים ומתקני פירמול

בית זיקוק אשדוד - הקמת מתקן אלקילציה

בית זיקוק חיפה - הקמת פצחן מימני

תב"ע מפעל נשר הרטוב - א.ת. הרטובבקשה להיתר פליטה - תחנת כח במפעל נשר רמלה

בקשה להיתר פליטה - תחנת כח דליה אנרגיות בצפית

בקשה להיתר פליטה - תחנת כח איפיפי רמת גבריאל

בקשה להיתר פליטה - תחנת כח אתגל באשדוד

בקשה להיתר פליטה - תחנת כח איפיאם באר טוביה

בקשה להיתר פליטה - החברה לשירותי איכות הסביבה

בקשה להיתר פליטה - אקוסול ישראל

בקשה להיתר פליטה - מפעל ביוסויל

בקשה להיתר פליטה - מתקן טב"מ ביוסויל

בקשה להיתר פליטה - מתקן ב'ש 2 במפעל ביוסויל

בקשה להיתר פליטה - מגדל טיפול והפרדה של פרופילן במפעל כרמל אוליפינים

בקשה להיתר פליטה - מתקן רפלסט החברה לשירותי איכות הסביבה

בחירת הטכניקה המיטבית (פרק 5) - מתקן חומצה חנקתית במפעל דשנים

סקר סביבתי (פרק 7) על בסיס מודל CALPUFF - מפעל דשנים

סקר אסדרה סביבתית משולבת - מפעל נשר רמלה

סקר אסדרה סביבתית משולבת - מפעל נשר הרטוב

סקר תהליכים ופליטות - בית זיקוק חיפה

סקר פליטות - מפעל אגן יצרני כימיקליים

סקר סביבתי (פרק 7 בהנחיות) - מפעל זהר דליה

סקר סביבתי (פרק 7 בהנחיות) - מפעל חד אסף קרית גת

סקר סביבתי (פרק 7 בהנחיות) - מפעל פלדה כפר מסריק

סקר סביבתי (פרק 7 בהנחיות) - מפעל GES כפר מסריקהמשרד לאיכות הסביבה - מערך ניטור אויר ארצי נמל אילת
רשות שדות התעופה
עירית ירושלים 


אגן כימיקלים
מכון לעיבוד פסדים העמק
נשר מפעלי מלט ישראליים
רשות הנמלים - נמל אילת
מנפטות כותנה - אופקים, שער הנגב, השלום, כותנת הדרום, סובן, העמק, סיב-שאן, הגליל
ביח"ר מברג - רמת השופט
צלון ואורגון
פילוט אגיס - ת"א
הבורג ת"א
גולן מלאכת מחשבת
קניאל - חב. ישראלית לקופסאות
מרבק - מפעל פסדים
תחנת קמח עין-חי
דומכס
כבירן
דיקסון גז
טבעתק
איטונג
בל-טכנולוגיות
פולילק
פסטרנק
א. נוימן ובנו
פלנטקס
מ.פ מחצבים 


ביח"ר לתרופות טבע
דלקול - מפעלי מתכת לוד
מפעל עיבוד נוצות כימוזן
ביח"ר לכימיקלים ציון
פילוט אגיס ת"א
הבורג ת"א
טבעתק
פלנטקס
מפעל של טבע בארה"ב 


אגן יצרני כימיקלים
נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ
רשות הנמלים - נמל אילת
גולן מלאכת מחשבת
תחנת קמח עין-חי
דומכס
כבירן
אגן יצרני כימיקלים
איטונג
פסטרנק


אגן יצרני כימיקלים
ביח"ר טבע כפר סבא
תעשיה אוירית
ביטום
דיקסון גז
רפא"ל

 
אגן יצרני כימיקלים
בית יציקה אד"ש
פלנטקס 
משקעים אלקטרוסטיים 
תעשיות פלסטיק בית שמש
נשר מפעלי מלט ישראליים מפעל הר-טוב
רותם - אמפרט - מפעל צין 


מאגר הפחם באשדוד - טעינת רכבות
נשר מפעלי מלט - מחצבות
מפעל אספלט - אשדוד
מפעל בטון מוכן - נהריה


מנפטות כותנה
פיתוח משאבי אנרגיה - פמ"א
גולן מלאכת מחשבת
רשות הנמלים - נמל אילת
תחנת קמח עין-חי
אבידן 


קניאל - חברה ישראלית לקופסאות
אגן יצרני כימיקלים
ביח"ר מברג - רמת השופט
מכבסה מרכזית של קופת חולים
בל - טכנולוגיות
פולילק
א. נוימן ובנו
מפעלי ניר חדרה


תרכובות ברום - רמת חובב
אגן יצרני כימיקלים
תעשיות אלקטרוכימיות (פרוטרום)
קסריה פולימרים
קליל תעשיות (כרמיאל)
פרויקט חוף דרום עכו
החברה לשרותי איכות הסביבה
פריקלאס - ים המלח
רותם דשנים
גורדון גז
חרושת חומרי נפץ
תעשיות אלקטרוכימיות
מפעל כלור - ברום - ים המלח
תעש - תעשיות לישראל
נשר מפעלי מלט ישראליים - מפעל רמלה
שריפת צמיגים במפעל המלט בהר-טוב
המשרד לאיכות הסביבה - חומרים מסוכנים שנותרו בתעשיות אלקטרוכימיות 
סקר סיכונים - פצחן מימני


אגן יצרני כימיקלים - ההשלכות הסביבתיות שתהיינה ליצור 6 חומרים
נשר מפעלי מלט ישראליים - ניתוח מדידות אבק מרחף ושוקע סביב המפעל ברמלה
מפעלי ים המלח - השלכות צפויות של מסוע סדום צפע על איכות המוצר בפריקלאס
שירותי נפט - ההשלכות הסביבתיות שתהיינה לאגירת תזקיקים במסילת ציון
חיפה כימיקלים - ההשלכות שתהיינה לקבורת פסולת במחצבה נטושה
מפעלי פלדה מאוחדים - השלכות סביבתיות של מסנן שקים
פרוייקט ליגניט החולה - הקמת תחנת כח המבוססת על שריפת ליגניט החולה
דלקול - מפעלי מתכת - השלכות על שכונה מוצעת
תעש רמה"ש - השלכות על הישוב והכביש
מרכז קניות אביב - בחינת השלכות סביבתיות
רשות הנמלים - הערכת זיהום הדדי מפריקת פחם, גרעינים וגופרית וטעינת אשלג ופוספט באשדוד
חב. עמיר - השפעת המחסן על התושבים בסביבה
אגן יצרני כימיקלים - שריפת פסולת אורגנית בדוד קיטור
חניון תפארת העיר פ"ת - השלכות על הסביבה
פרוייקט בבלי - דקל - השלכות סביבתיות
רש"ת - הכנת שמונה מסמכי ביצוע סביבתיים לפרויקט נתב"ג 2000
מכון למיחזור פסדים העמק - בחינה סביבתית של מערך מניעת הריחות במפעל
אוניברסיטה בר-אילן - השלכות סביבתיות של מגרש חניה
איטונג - הכנת סקר שפכים
רשות שדות התעופה - השלכות סביבתיות של חוות המיכלים
רשות הנמלים - זיהום אויר מאתר אחסון קלינקר באשדוד
תעש - תעשיות לישראל - השלכות סביבתיות של פינוי מתחם התעש
אגן יצרני כימיקלים - בחינת פתרונות להקטנת ריכוז NOx וחלקיקים בדודי קיטור
נשר מפעלי מלט ישראליים - סקר בוצות חומרים מסוכנים
רשות הנמלים - ניתוח הממצאים מתחנות ניטור האויר
המשרד לאיכות הסביבה - דרישות מתחנת ניטור אויר
TGE - Tech Company - תכנון ניסוי בפילוט פירוליזה של אשפה עירונית